کلینیک جامع توانبخشی رسش
دکتر داریوش نیکبخت
دکتر داریوش نیکبخت ۰۲۱۶۶۰۱۳۲۸۲
تفاوت های مغزی در افراد بیش فعال و افراد سالمبیش فعالی

تفاوت های مغزی در افراد بیش فعال و افراد سالم

داریوش نیکبخت
نویسنده: داریوش نیکبخت
انتشار : ۱۰ آبان ۱۴۰۰

محققان در حال یادگیری هرچه بیشتر در مورد رشد مغز و اختلال بیش فعالی هستند. تفاوت‌های مغزی کار را برای افراد مبتلا به بیش فعالی سخت‌تر می‌کند، مگر اینکه واقعاً به آن کار علاقه داشته باشند. موضوع تنبل بودن یا باهوش نبودن نیست.

ADHD می تواند بر مهارت های عملکردی اجرایی مرتبط با موارد زیر تأثیر بگذارد:

 • توجه
 • تمرکز کردن
 • جمع بودن حواس
 • حافظه
 • تکانشگری
 • بیش فعالی
 • نظم
 • مهارتهای اجتماعی
 • تصمیم گیری
 • برنامه ریزی
 • انگیزه
 • تغییر وظایف
 • درس گرفتن از اشتباهات گذشته

تفاوت های زیادی بین مغز افراد مبتلا به بیش فعالی و افراد بدون این بیماری وجود دارد. بیش فعالی باعث تفاوت در موارد زیر می شود:

 • ساختار مغز
 • عملکرد مغز
 • رشد مغز

 

شبکه های مغزی در تعویض دنده مشکل دارند.

ساختارهای مغز برای انجام کارهایی مانند تمرکز، خواندن یا نوشتن باید با هم کار کنند. بخش‌های مختلف مغز توسط شبکه‌هایی از نورون‌ها (سلول‌های مغز) به هم متصل هستند.

رشد برخی از شبکه های عصبی بیشتر طول می کشد یا ممکن است در کودکان مبتلا به بیش فعالی کارایی کمتری داشته باشند. به عنوان مثال می توان "شبکه حالت پیش فرض" را نام برد که نقش کلیدی در استراحت مغز دارد. در کودکان مبتلا به بیش فعالی، زمانی که نیاز به تمرکز بر روی چیزی دارند، مغز زمان بیشتری برای خاموش کردن فعالیت در شبکه حالت پیش فرض نیاز دارد.

مغز افراد بیش فعال

بیش فعالی بر سایر مسیرها نیز تأثیر می گذارد، مانند شبکه فرونتو-پاریتال که نقش کلیدی در تصمیم گیری و یادگیری وظایف جدید دارد. (به همین دلیل است که اغلب به آن "مدار کنترل اجرایی" می گویند.) تفاوت این شبکه و سایر شبکه های عصبی می تواند به توضیح علائم بیش فعالی مانند سرگردانی ذهن و مشکل در کنترل هیجانات کمک کند.

 

شبکه های مغزی در تعویض دنده مشکل دارند.

ساختارهای مغز برای انجام کارهایی مانند تمرکز، خواندن یا نوشتن باید با هم کار کنند. بخش‌های مختلف مغز توسط شبکه‌هایی از نورون‌ها (سلول‌های مغز) به هم متصل هستند.

رشد برخی از شبکه های عصبی بیشتر طول می کشد یا ممکن است در کودکان مبتلا به بیش فعالی کارایی کمتری داشته باشند. به عنوان مثال می توان "شبکه حالت پیش فرض" را نام برد که نقش کلیدی در استراحت مغز دارد. در کودکان مبتلا به بیش فعالی، زمانی که نیاز به تمرکز بر روی چیزی دارند، مغز زمان بیشتری برای خاموش کردن فعالیت در شبکه حالت پیش فرض نیاز دارد.

شبکه مغزی بیماران ADHD

بیش فعالی بر سایر مسیرها نیز تأثیر می گذارد، مانند شبکه فرونتو-پاریتال که نقش کلیدی در تصمیم گیری و یادگیری وظایف جدید دارد. (به همین دلیل است که اغلب به آن "مدار کنترل اجرایی" می گویند.) تفاوت این شبکه و سایر شبکه های عصبی می تواند به توضیح علائم بیش فعالی مانند سرگردانی ذهن و مشکل در کنترل هیجانات کمک کند.

 

مواد شیمیایی مغز ممکن است برای رساندن پیام ها به مشکل بخورند.


شبکه های مغزی از سلول های مغزی تشکیل شده اند که اطلاعات را از نورونی به نورون دیگر منتقل می کنند. برای انجام این کار، انتهای دم یک نورون مقادیر بسیار کمی از مواد شیمیایی به نام نروترنسمیترها را آزاد می کند. این مواد شیمیایی باید از یک شکاف کوچک - به نام سیناپس - عبور کنند تا به نوک نورون بعدی برسند.

بیش فعالی می تواند از چند طریق بر این فرآیند تأثیر بگذارد:

 • نورون فرستنده ممکن است میزان کافی انتقال دهنده های عصبی را آزاد نکند.
 • نورون دریافت کننده ممکن است در "گرفتن" نروترنسمیترها مشکل داشته باشد.

انتقال دهنده های عصبی ممکن است قبل از اینکه ارتباط خوبی با نورون گیرنده برقرار کنند، توسط نورون فرستنده خیلی سریع مکیده شوند.

نرون مغز بیمارن ADHD

برای بسیاری از افراد مبتلا به بیش فعالی، درمان می تواند این ارتباطات را بهبود بخشد. استفاده از علایق افراد نیز می تواند کمک کننده باشد.

محققان مغز در حال یادگیری بیشتر و بیشتر در مورد بیش فعالی هستند. اما به خاطر داشته باشید که ما هنوز به نقطه ای نرسیده ایم که بتوان از اسکن مغزی برای تشخیص افراد مبتلا به بیش فعالی استفاده کرد.


سوال خود را از ما بپرسید