پرسش و پاسخ

تمامی سوالات به همراه پاسخ سوالات کاربران.

395
۲۹ آذر ۱۳۹۹

گروه درمانی در چه اختلالاتی کاربرد دارد؟

درتمامی اختلالات با مشکلات ارتباطی نظیر اتیسم، بیش فعالی و...   ادامه پاسخ این سوال ...

394
۲۹ آذر ۱۳۹۹

گروه درمانی در چه رده سنی کاربرد دارد؟

بسته به نوع اختلال کودک در کودکان ۳ سال به بالا   ادامه پاسخ این سوال ...

383
۲۹ آذر ۱۳۹۹

گروه درمانی چیست؟

گروه یک محیط مناسبی فراهم می کند که کودکان از طریق تعاملات اجتماعی مناسب مهارت های اجتماعی لازم را کسب کنند زیرا درمانگر یا درمانگران از طریق گوش دادن فعال، ادامه پاسخ این سوال ...