پلی کلینیک تخصصی اختلال یادگیری رسش

photo5999146010963718602
پلی کلینیک تخصصی اختلال یادگیری رسش
photo5999146010963718603

پلی کلینیک تخصصی اختلال یادگیری رسش

با توجه به اینکه اختلالات یادگیری یکی از شایع ترین اختلالات به ویژه در سنین کودکی و نوجوانی محسوب می شود و به منظور تشخیص زود هنگام و ارائه خدمات توانبخشی، آموزشی و مشاوره ای به این دانش آموزان و خانواده آنان پلی کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری رسش ارائه خدمات می نماید. باید توجه داشت که این کودکان نیازمند درمان های تخصصی این اختلال هستن تا ضعف های مهارتی و پایه ای که مخصوص آنهاست به صورت تخصصی درمان شود.

مدیریت مرکز

داریوش نیکبخت
متخصص و آسیب شناس گفتار و زبان


پلی کلینیک تخصصی اختلال یادگیری رسش

شنبه تا پنجشنبه
از ساعت ۸ الی ۲۱
تلفن های کلینیک اختلال یادگیری رسش: ۰۲۱۶۶۰۱۳۲۸۲ و ۰۹۳۸۴۸۷۲۸۵۴
آدرس: تهران، خیابان آزادی، بعد از اتوبان یادگار امام، بعد از تقاطع جیحون، جنب بانک سپه پلاک ۳۶۶ طبقه ۴

گروه پرسش و پاسخ رسش